Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz Installation och användning Windows

16 Enkla frågor som berör innehållet i genomgångarna om "Installation av Windows Del1", "Installation av Windows Del2", "Använda Windows 7 Del1", "Använda Windows 7 Del2" och "Använda Windows 7 Del3".