Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz Windows 7 - Konfiguration,maskinvara,skrivare och diskar

16 Enkla frågor som berör innehållet i genomgångarna om "Anpassa Windows 7", "Hantera maskinvara i Windows 7", "Skrivarhantering i Windows 7" och "Diskhantering i Windows 7".