Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz TCP, UDP och Tjänster

11 Enkla frågor som berör innehållet i genomgångarna om "Protokoll och standarder del3 - TCP, UDP och Tjänster".