Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz Routing, NAT och IPv6

11 Enkla frågor som berör innehållet i genomgångarna om "Protokoll och standarder del4 - Routing och NAT" och "Protokoll och standarder del5 - IPv6".