Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz OSI-modellen

11 Enkla frågor som berör innehållet i genomgångarna om "OSI-modellen".