Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz Installation av program och användarhantering och behörigheter

9 Enkla frågor som berör innehållet i genomgångarna om "Programhantering och tjänster i Windows 7" och "Användarhantering och behörigheter i Windows 7".