Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz Filer och säkerhet

13 Enkla frågor som berör innehållet i genomgångarna om "Filformat och komprimering" samt genomgångarna om säkerhet och driftssäkerhet.