Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz Linux (LPI essentials) del1

22 frågor om Linux. Fokus på terminalkommandon. Förberedande frågor för LPI Linux essentials certifiering.