Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz Linux (LPI essentials) del3

21 frågor om Linux. Fokus på terminalkommandon. Förberedande frågor för LPI Linux essentials certifiering.