Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz Linux (Linux+, LX0-101 & LX0-102) del3

27 frågor om Linux. Fokus på terminalkommandon. Förberedande frågor för Linux+ certifiering (LX0-101 & LX0-102) vilket innebär att de är på en avancerad nivå. OBS Frågor om LDAP ingår egentligen inte i LX0-101 och LX0-102.