Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz Linux+, LPI, LX0-101 & 117-101 del 1

22 frågor om Linux. Fokus på terminalkommandon. Förberedande frågor för Linux+ och LPI certifiering (LX0-101 & 117-101) vilket innebär att de är på en avancerad nivå.