Skriv ut frågornaSkriv ut fågorna Skriv ut frågorna med facitSkriv ut (med facit)

Quiz Linux+ & LPIC-1, LX0-102 & 117-102 del 1

43 frågor om Linux. Fokus på terminalkommandon. Förberedande frågor för Linux+ och LPIC-1 certifiering del 2. (LX0-102 & 117-102) vilket innebär att de är på en avancerad nivå.