Cybersecurity 2023

Under uppbyggnad 2023

Kurs: Cybersecurity v2023
Början på en egen kurs i cybersecurity. Förhoppningsvis det viktigaste och bästa från CISCO Cybersecurity, CCNA Security Microsoft SC-900 - Security, Compliance, and Identity Fundamentals. Kanske även delar från MS-500, AZ-500, SC-200, SC-300, SC-400, CompTIA Security+ och Certified Ethical Hacking.

Uppdaterad senast 2023-08-04

Om upplägget: Många heltäckande kurser om säkerhet och cybersäkerhet är ofta generella och har fokus på teori. Även om de är bra så vill jag med detta försök kombinera teori om cybersäkerhet med en mer praktisk tillämpning och konkreta exempel på säkerhetslösningar. Både från CISCO (infrastruktur och nätverk) samt från Microsoft (klienter, servrar och molnbaserade lösningar med Microsoft 365 och Azure).

Denna kurs är inte kopplad till någon kursplan, varken på gymnasie- eller yrkeshögskolenivå, men kan med fördel användas med lite eller ingen anpassning för olika typer av IT-säkerhetskurser och nätverkssäkerhetskurser.

Kommentarer: Det finns givetvis en uppsjö med tredjepartslösningar från olika företag samt en mängd open source verktyg. Det är näst intill omöjligt att täcka allt. Fler övningar och labbar på gång samt lite mer Pentesting.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Del 2 - Olika typer av attacker

Visa/Dölj

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här