Quiz

Här hittar ni Quiz-frågor inom olika områden. Dessa fungerar bra som övningar och självdiagnoser för att se hur det står till med kunskaperna eller som repetition. OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Blandade Quiz

Här samlas blandade "tester" allt från enklare kontrollfrågor på genomgångarna till svårare frågor anpassade för diverse certifieringar.

Starta Quiz IPv4 - Lätt Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz IPv4 - Svår Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz MTA Networking fundamentals del1 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Networking fundamentals del2 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Networking fundamentals Study Guide - Networking Infrastructures Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Networking fundamentals Study Guide - Network Hardware Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Networking fundamentals Study Guide - Protocols and Services Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Server Administration fundamentals Study Guide Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Server Administration fundamentals del1 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Server Administration fundamentals del2 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Server Administration fundamentals del3 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Server Administration fundamentals del4 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Security Fundamentals Study Guide Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Security Fundamentals del1 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz MTA Security Fundamentals del2 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz MTA Security Fundamentals del3 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz MTA Security Fundamentals del4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz MTA Security Fundamentals del5 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz MTA Security Fundamentals del6 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz MTA Windows OS Fundamentals Study Guide Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Windows OS Fundamentals del1 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Windows OS Fundamentals del2 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Windows OS Fundamentals del3 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz MTA Windows OS Fundamentals del4 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Microsoft 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 del1 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Microsoft 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 del2 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Persondatorn, historik och lagring Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Binära tal och moderkortet Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Processorn och arbetsminnet Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Hårddisken och Nätaggregatet Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Grafikkort, ESD och Externa gränssnitt Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Skrivare och tillbehör Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Operativsystem - Intro och viktiga begrepp Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Windowshistorik och olika versioner Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Installera och använda Windows 7 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Windows 7 - Konfiguration,maskinvara,skrivare och diskar Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Windows 7 - Kontrollpanelen Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Introduktion till nätverk sam Protokoll del1 (Ethernet) Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz IPv4 och ARP Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz TCP, UDP och Tjänster Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Routing, NAT och IPv6 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Namnuppslagning och WLAN Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz OSI-modellen Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Nätverksutrustning Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Internet och Felsökning av nätverk Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Programhantering och Användarhantering Windows 7 Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Dela resurser och NTFS-behörigheter Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Filformat och datorsäkerhet Svårighetsgrad enkel

Starta Quiz Linux (LPI Essentials) Del 1 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (LPI Essentials) Del 2 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (LPI Essentials) Del 3 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (LPI Essentials) Del 4 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LPI LX0-101 & 117-101) Del 1 av 7 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LPI LX0-101 & 117-101) Del 2 av 7 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LPI LX0-101 & 117-101) Del 3 av 7 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LPI LX0-101 & 117-101) Del 4 av 7 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LPI LX0-101 & 117-101) Del 5 av 7 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LPI LX0-101 & 117-101) Del 6 av 7 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LPI LX0-101 & 117-101) Del 7 av 7 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+ del 2, LX0-102 och LPI 117-102) Del 1 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LX0-101 & LX0-102) Del 1 av 6 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LX0-101 & LX0-102) Del 2 av 6 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LX0-101 & LX0-102) Del 3 av 6 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LX0-101 & LX0-102) Del 4 av 6 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LX0-101 & LX0-102) Del 5 av 6 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Linux (Linux+, LX0-101 & LX0-102) Del 6 av 6 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-901) - Hårdvara Del 1 av 2 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-901) - Hårdvara Del 2 av 2 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-901) - Nätverk Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-901) - Mobila enheter Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-901) - Felsökning hårdvara Del 1 av 2 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-901) - Felsökning hårdvara Del 2 av 2 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-901) - Blandade frågor Del 1 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-901) - Blandade frågor Del 2 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-901) - Blandade frågor Del 3 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-901) - Blandade frågor Del 4 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-902) - Windows OS Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-902) - Cloud och andra OS Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-902) - Säkerhet Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-902) - Felsökning OS Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-902) - Support Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-902) - Blandat Del 1 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-902) - Blandat Del 2 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-902) - Blandat Del 3 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz A+ certifiering (220-902) - Blandat Del 4 av 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Network+ certifiering (N10-006) - Network Architecture Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Network+ certifiering (N10-006) - Network Operations Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Network+ certifiering (N10-006) - Network Security Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Network+ certifiering (N10-006) - Network Troubleshooting Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Network+ certifiering (N10-006) - Network Standards Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Network+ certifiering (N10-006) - Blandade frågor Del 1 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Network+ certifiering (N10-006) - Blandade frågor Del 2 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Network+ certifiering (N10-006) - Blandade frågor Del 3 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Network+ certifiering (N10-006) - Blandade frågor Del 4 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Network+ certifiering (N10-006) - Blandade frågor Del 5 Svårighetsgrad avancerad

Starta Quiz Network+ certifiering (N10-006) - Blandade frågor Del 6 Svårighetsgrad avancerad

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här