Kursplaneringar

Här hittar ni kursplaneringar till såväl certifieringskurser som till gymnasiekurser. OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

OBS Kursplaneringarna uppdateras och revideras kontinuerligt. Förslag och synpunkter mottages gärna. Just nu håller vissa kurser på att genomgå stora uppdateringer vilket kommer att ske i omgångar (deadline slutet hösten 2020). De nya versionerna kommer stegvis att ändras med nytt material (Windows 10 och nya Persondatorgenomgångar mm.) Mer laborationer (MD-100) samt material om Windows Server 2019 finns redan men är inte länkat i kursplaneringarna.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här