Nätverksteknik

OBS ny uppdaterad version från 2019 tillgänglig HÄR

Kurskod: NÄVNÄV0 100 poäng
Kursen nätverksteknik omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2—5 och 7—8. Se skolverkets hemsida.

Om upplägget: Denna kursplanering är ett förslag på upplägg. Kursen kräver egentligen inga förkunskaper och kan läsas innan kursen datorteknik 1 (enligt skolverket). I praktiken så läser man oftast kursen datorteknik 1a eller 1b innan. Denna planering bygger delvis på att man läst kursen Datorteknik eller har motsvarande förkunskaper. En del innehåll om nätverksteknik som finns med i kursplaneringen för Datorteknik återfinns här. Vid behov så kan det vara lämpligt att repetera material från Datortekniken.

Innehållet är uppdelat i 5 delar efter centralt innehåll med en större uppgift (del6). Kunskapskraven för kursen är mer generella och mer kopplat mot ämnets förmågor som betonar praktiskt handlag, dokumentation mm vilket man arbetar mot mer eller mindre hela tiden. Därför är det bara i något enstaka fall som man kan lyfta ut ett kunskapskrav och koppla det till en enskild del. Detta öppnar upp för en större praktisk sammanfattande uppgift i slutet av kursen.

Kommentarer: Kompletterat med fler Windows Server laborationer 2015-03-12. Skulle behövt lite fler övningar och Quizar (på gång). Fler Linux-labbar ifall man väljer att använda Linux (på gång).

Uppdatering - Windows Server 2019 fungerar i princip likadant som Server 2012 R2. Det är minimala skillnader i gränssnittet och inga större skillnader vad gäller de vanligaste serverrollerna. Ny funktioner finns givetvis, främst inom virtualisering, lagring och säkerhet. Alla instruktioner och laborationer till Server 2012 R2 fungerar till Server 2019. Trots detta finns det uppdaterade genomgångar och laborationer för Windows Server 2019 (fler på gång) under respektive sektion dock inte länkade här. Uppdatering - Det finns nyare genomgångar för nätverksteknik (2019) som ersätter äldre genomgångar. Kurssidan kommer att uppdateras med ändringarna snart

OBS Kursplaneringarna uppdateras och revideras kontinuerligt. Förslag och synpunkter mottages gärna.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Del 1 - Nätverkskomponenter

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 15%
 • Centralt innehåll:
  • Nätverkskomponenter i de delar som utgör ett datornätverk, till exempel klienter, servrar, skrivare, nätverkskort, omkopplare, nätslussar och kablage.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.

Förslag på bedömning: Prov där eleven beskriver hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Alternativt en inlämningsuppgift.

Kommentarer: Saknas kanske lite fler övningar. Mer fokus på nätverksinfrastruktur och konfigurering (CISCO) i andra gymnasiekurser. Praktiska färdigheter är bättre att mäta i en större sammanfattande uppgift.

Del 2 - Serveroperativsystem

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 25%
 • Centralt innehåll:
  • Nätverksoperativsystems uppbyggnad och funktion, mjukvarans struktur i servrar och dess sammanställning samt principer för hur servrar kan kommunicera och vilka tjänster de kan erbjuda användarna.
  • Installation av serveroperativsystem samt systemens tjänster.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Se den generella matrisen i slutet av dokumentet Se den generella matrisen i slutet av dokumentet Se den generella matrisen i slutet av dokumentet

Förslag på bedömning: Små praktiska prov baserat på laborationer eller som en del i en större praktisk uppgift.

Kommentarer: Det är valfritt ifall man vill använda Windows- och/eller Linux-operativsystem. Här finns material för båda. Det hänger lite på hur mycket tid man har. De flesta lägger nog fokus på Windows Server men man bör även introducera Linux. Lite fler praktiska laborationer och uppgifter kan vara bra. En undersökande uppgift där eleverna får undersöka vilka servertjänster som finns samt vanligaste/viktigaste tjänsterna bör genomföras.

Del 3 - Administration av servrar

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 20%
 • Centralt innehåll:
  • Administration av enklare katalogtjänster.
  • Kontohantering: användarkonton och hur användare kan få åtkomst till tjänster och information på en server samt utformning av användarnamn och lösenord.
  • Inloggning samt säkerhetsregler för hur användare tillåts att logga in på servrar och vad de får göra på servrarna.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Se den generella matrisen i slutet av dokumentet Se den generella matrisen i slutet av dokumentet Se den generella matrisen i slutet av dokumentet

Förslag på bedömning: Små praktiska prov baserat på laborationer eller som en del i en större praktisk uppgift.

Kommentarer: Fokus på AD vad gäller katalogtjänst. Enklare kontohantering och inloggning med Linux. Eventuellt mer om user rights och Account policies (GPOs) kan behövas.

Del 4 - Behörigheter och dela resurser

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 15%
 • Centralt innehåll:
  • Rättighets- och säkerhetssystem, servrars tillgång till en central lagringsplats för information samt möjlighet att dela data.
  • Installation och konfigurering av utskriftssystem samt hantering av tillgång till en central tjänst för utskriftshantering.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Se den generella matrisen i slutet av dokumentet Se den generella matrisen i slutet av dokumentet Se den generella matrisen i slutet av dokumentet

Förslag på bedömning:Små praktiska prov baserat på laborationer eller som en del i en större praktisk uppgift.

Kommentarer: Som tidigare så i mån av tid bör man hinna med motsvarande i Linux.

Del 5 - Säker lagring och backup

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 10%
 • Centralt innehåll:
  • Olika filsystem och hur information lagras på olika sätt i olika operativsystem.
  • Säkerhetskopiering, skydd av information vid haveri av en servers filsystem, tillämpning av de principer som finns för säkerhetskopiering och hantering av den utrustning som krävs.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Se den generella matrisen i slutet av dokumentet Se den generella matrisen i slutet av dokumentet Se den generella matrisen i slutet av dokumentet

Förslag på bedömning: Små praktiska prov baserat på laborationer eller som en del i en större praktisk uppgift.

Kommentarer: Saknas lite material om diskhantering och RAID med Linux samt mer om Backup och rutiner både för Windows Server och Linux.

Del 6 - Sammanfattande uppgift

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 15% eller mer
 • Centralt innehåll:
  • Innefattar hela centrala innehållet då denna del är tänkt att vara en större sammanfattande uppgift.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete. I planeringen läser och tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument. Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete. I planeringen läser och tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument. Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete. I planeringen läser och tolkar eleven med säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument.
Eleven utför i samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer. Eleven bygger också i samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med viss säkerhet systemlösningar. Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer. Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med viss säkerhet systemlösningar. Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer. Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med säkerhet systemlösningar.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar i samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar efter samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar efter samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer.
Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra. Resultatet av arbetet är tillfredsställande med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet. Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra. Resultatet av arbetet är tillfredsställande med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet. Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra. Resultatet av arbetet är gott med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet.
När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
Eleven ger i samråd med handledare enkla råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning. Eleven ger efter samråd med handledare råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning. Eleven ger efter samråd med handledare avancerade råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Förslag på bedömning: Större praktiskt prov alternativt inlämning/projekt.

Kommentarer: Större sammanfattande uppgift som ska kunna användas som slutprov eller repetition av kursen. Saknas ännu (på gång).

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här