CISCO ASA 5505 Översikt

Denna genomgång behandlar introduktion till CISCO ASA 5505 , översikt av portar och fysiska anslutningar , säkerhetszoner och security levels , standardkonfiguration av CISCO ASA 5505 , hur man ansluter och administrerar CISCO ASA 5505 , aktivera SSH-åtkomst samt grundläggande IOS-kommandon och skillnader mellan router IOS och ASA IOS.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 22 min

Nivå: Svårighetsgrad enkel (enkel)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här