Hårdvara del4b HDD

Denna genomgång behandlar hårddiskar och Linux. Avsnittet om hårddiskar är uppdelat i mindre delar. Del 4b tar upp översikt av filsystem, hur man formaterar en partition, hittar UUID, montera enheter, editera fstab samt viktiga verktyg som tune2fs, hdparm och smartctl. OBS Glömde att nämna terminalkommandot gdisk som fungerar som fdisk fast med stöd för GPT-partitioner och finns med i alla nyare distributioner.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 26 min

Nivå: Svårighetsgrad enkel (enkel)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här