Ubuntu 16.04 Nyheter

Denna genomgång behandlar nyheterna med Ubuntu 16.04 med fokus på skillnader mellan 14.04 och 16.04. Installation av 16.04, grafiska gränssnittet, medföljande program samt Systemd, Snaps, ZFS mm.
OBS Det går att använda kommandot apt istället för apt-get vid programhantering. Resultatet är ungefär detsamma. Apt ska vara mer användarvänligt, samma växlar men bättre återkoppling på vad som händer.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 19 min

Nivå: Svårighetsgrad enkel (enkel)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här