Routing Fördjupning - Introduktion och statisk routing

Genomgång av vad routing är och vad en router eller gateway gör, routing-tabellen, statisk och dynamisk routing (mer info om separate routingprotokoll i kommande videos), Översikt av de olika routingprotokollen, Viktiga begrepp som metric och AD, Olika typer av rutter samt exempel på routingtabeller (CISCO och Windows). Hur man praktiskt går tillväga för att skapa statiska rutter i CISCO IOS visas i separat video under CISCO-kategorin på hemsidan.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 23 min

Nivå: Svårighetsgrad avancerad (avancerad)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här