Linux 2023

Under uppbyggnad 2023 (Nästan klart, saknar bara fler övningar och labbar)

Kurs: Linux v2023
Början på en ny uppdaterad serie med genomgångar och övningar för Linux. Denna gång baserat på CentOS och Ubuntu. Fokus kommer att vara på terminalen och CLI.

Uppdaterad senast 2023-08-04

Om upplägget: Introduktion till Linux med fokus på CLI. Startar från början och når förhoppningsvis en mer avancerad nivå vid kursens slut.

Denna kurs är inte direkt kopplad till någon kursplan, varken på gymnasie- eller yrkeshögskolenivå, men kan med fördel användas med lite eller ingen anpassning för olika typer av Linux- och oprativsystemskurser.

Kommentarer: En ökad användning av Red Hat Enterprise Linux (RHEL) inom statliga myndigheter och försvarsmakten leder till ökad efterfråga på personer som kan RHEL. Därav valet att börja använda mer CentOS.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Del 2 -

Visa/Dölj

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här