Kursplaneringar

Här hittar ni kursplaneringar till såväl certifieringskurser som till gymnasiekurser. OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

OBS Kursplaneringarna uppdateras och revideras kontinuerligt. Förslag och synpunkter mottages gärna. Kursplaneringarna har reviderats lite inför hösten 2023. Under 2023/2024 kommer fler uppdateringar till kurserna. Planer finns på separata planeringar för Microsoft-kurser som AI-900,AZ-900, MS-900 och MD-102. Mer uppdateringar och material rörande Windows 11 och Windows Server 2022 kommer också. Observera dock att skillnaden mellan Server 2019 och 2022 är minimal samt att så gott som allt material för Windows Server 2016 fortfarande är aktuellt och fungerar likadant i nyare versioner av Windows Server.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här