70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2

Kurskod: 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2
OBS De produktbaserade certifieringarna är sedan länge ersatta med rollbaserade certifieringar. Vad gäller Windows Server så finns det ingen ren Serverkurs från Microsoft utan man hänvisar till AZ-800 och AZ-801. Många roller fungerar likadant i server 2012 som i 2016, 2019 och 2022. Vissa skillnader och nya funktioner såklart.

Om upplägget: Denna planering följer helt och hållet Microsofts specificering av vad kursen 70-410 ska innehålla. Observera att det är uppdaterade R2 versionen som gäller från januari 2014. Certifieringen byggger egentligen på att man har mycket praktisk erfarenhet av att jobba med Windows Server 2012 R2 samt att man har en stabil grund vad gäller kunskaper inom operativsystem (Windows) och Nätverk. Trots detta bedöms måluppfyllelsen vara god då det finns flera övningsfrågor som ger en bra inblick i vad som krävs för att klara certifieringen.

Kommentarer: Det mesta av teoretiska biten tas upp i materialet samt en hel del praktiska demonstrationer. Det som saknas är fler praktiska laborationer och övninger (på gång).

OBS Kursplaneringarna uppdateras och revideras kontinuerligt. Förslag och synpunkter mottages gärna.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Del 1 - Installing and configuring servers

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 17%
 • Innehåll
  • Install servers
   • Plan for a server installation, plan for server roles, plan for a server upgrade.
   • Install Server Core.
   • Optimize resource utilization by using Features on Demand
   • Migrate roles from previous versions of Windows Server
  • Configure servers
   • Configure Server Core
   • Delegate administration
   • Add and remove features in offline images
   • Deploy roles on remote servers
   • Convert Server Core to/from full GUI
   • Configure services
   • Configure NIC teaming
   • Install and configure Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC)
  • Configure local storage
   • Design storage spaces, configure basic and dynamic disks, configure MBR and GPT disks
   • Manage volumes
   • Create and mount virtual hard disks (VHDs)
   • Configure storage pools and disk pools
   • Create storage pools by using disk enclosures
 • Material:

Kommentarer: -

Del 2 - Configure server roles and features

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 17%
 • Innehåll:
  • Configure file and share access
   • Create and configure shares
   • Configure share permissions
   • Configure offline files
   • Configure NTFS permissions
   • Configure access-based enumeration (ABE)
   • Configure Volume Shadow Copy Service (VSS)
   • Configure NTFS quotas
   • Create and configure Work Folders
  • Configure print and document services
   • Configure the Easy Print print driver
   • Configure Enterprise Print Management
   • Configure drivers
   • Configure printer pooling
   • Configure print priorities
   • Configure printer permissions
  • Configure servers for remote management
   • WinRM
   • Configure down-level server management
   • Configure servers for day-to-day management tasks
   • Configure multi-server management
   • Configure Server Core
   • Configure Windows Firewall
   • Manage non-domain joined servers
 • Material:

Kommentarer: -

Del 3 - Configure Hyper-V

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 18%
 • Innehåll:
  • Create and configure virtual machine settings
   • Configure dynamic memory; configure smart paging
   • Configure Resource Metering
   • Configure guest integration services
   • Create and configure Generation 1 and 2 virtual machines
   • Configure and use enhanced session mode
  • Create and configure virtual machine storage
   • Create VHDs and VHDX
   • Configure differencing drives
   • Modify VHDs
   • Configure pass-through disks
   • Manage snapshots
   • Implement a virtual Fibre Channel adapter
   • Manage checkpoints
   • Configure storage Quality of Service (QoS)
  • Create and configure virtual networks
   • Implement Hyper-V Network Virtualization
   • Configure Hyper-V virtual switches
   • Optimize network performance
   • Configure MAC addresses
   • Configure network isolation
   • Configure synthetic and legacy virtual network adapters
 • Material:

Kommentarer: -

Del 4 - Deploy and configure core network services

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 17%
 • Innehåll:
  • Configure IPv4 and IPv6 addressing
   • Configure IP address options
   • Configure subnetting
   • Configure supernetting
   • Configure interoperability between IPv4 and IPv6
   • Configure ISATAP
   • Configure Teredo
  • Deploy and configure Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) service
   • Create and configure scopes
   • Configure a DHCP reservation
   • Configure DHCP options
   • Configure client and server for PXE boot
   • Configure DHCP relay agent
   • Authorize DHCP server
  • Deploy and configure DNS service
   • Configure Active Directory integration of primary zones
   • Configure forwarders
   • Configure Root Hints
   • Manage DNS cache
   • Create A and PTR resource records
 • Material:

Kommentarer: -

Del 5 - Install and administer Active Directory

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 14%
 • Innehåll:
  • Install domain controllers
   • Add or remove a domain controller from a domain
   • Upgrade a domain controller
   • Install Active Directory Domain Services (AD DS) on a Server Core installation
   • Install a domain controller from Install from Media (IFM)
   • Resolve DNS SRV record registration issues
   • Configure a global catalog server
   • Deploy Active Directory infrastructure as a service (IaaS) in Windows Azure
  • Create and manage Active Directory users and computers
   • Automate the creation of Active Directory accounts
   • Create, copy, configure, and delete users and computers
   • Configure templates
   • Perform bulk Active Directory operations
   • Configure user rights
   • Offline domain join
   • Manage inactive and disabled accounts
  • Create and manage Active Directory groups and organizational units (OUs)
   • Configure group nesting
   • Convert groups including security, distribution, universal, domain local, and domain global
   • Manage group membership using Group Policy
   • Enumerate group membership
   • Delegate the creation and management of Active Directory objects
   • Manage default Active Directory containers
   • Create, copy, configure, and delete groups and OUs
 • Material:

Kommentarer: Saknas material om AD as a service (IaaS) med Windows Azure.

Del 6 - Create and manage Group Policy

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 16%
 • Innehåll:
  • Create Group Policy objects (GPOs)
   • Configure a Central Store
   • Manage starter GPOs
   • Configure GPO links
   • Configure multiple local group policies
   • Configure security filtering
  • Configure security policies
   • Configure User Rights Assignment
   • Configure Security Options settings
   • Configure Security templates
   • Configure Audit Policy
   • Configure Local Users and Groups
   • Configure User Account Control (UAC)
  • Configure application restriction policies
   • Configure rule enforcement
   • Configure AppLocker rules
   • Configure Software Restriction Policies
  • Configure Windows Firewall
   • Configure rules for multiple profiles using Group Policy
   • Configure connection security rules
   • Configure Windows Firewall to allow or deny applications, scopes, ports, and users
   • Configure authenticated firewall exceptions
   • Import and export settings
 • Material:

Kommentarer: -

Övningsfrågor

Visa/Dölj
 • Material:

Kommentarer: Viktig träning inför certifieringen. Gör så många övningsfrågor ni kan.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här