Videor

Här hittar ni instruktionsfilmer inom olika kategorier. Filmerna är mer av ett hobbyprojekt och uppdateras i mån av tid och lust. Har ni synpunkter eller förslag gällande filmerna så vänligen kontakta IT-läraren (se Kontakta oss). OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Meny för snabbnavigering

Linux

Visa/Dölj

Här behandlas grundläggande Linux-kunskaper och sådant som är relaterat till själva operativsystemet. Fokus ligger på distributionen Ubuntu även om annat kan förekomma. Konfigurering av tjänster och speciella tillämpningar såsom brandväggar och Proxy-servrar återfinns under kategorin Blandat.

Spela videoklippet Linux 2023 - 01 Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 02 Distributioner Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 03 CentOS Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 04 Ubuntu Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 05 Installera CentOS Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 06 Installera Ubuntu Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 07 Licenser Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 08 Terminalen Del 1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 09 Terminalen Del 2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 10 Hitta hjälp Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 11 Navigera filsystemet Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 12 Hantera Filer och Mappar Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 13 Komprimera filer Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 14 Hantera text Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 15 Pipeline och redirection Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 16 Sortera och Filtrera output Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 17 Enklare Regular Expressions Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Linux 2023 - 18 Grundläggande skriptning Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Linux 2023 - 19 Processhantering och Systeminformation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 20 Hårdvara och Hårddiskar Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 21 Nätverkskonfiguration Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 22 Användare och säkerhet Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 23 Användarhantering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 24 Behörigheter Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 25 Speciella behörigheter Svårighetsgrad avancerat

Spela videoklippet Linux 2023 - 26 Länkar Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 27 Programvara Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 28 Installera Programvara (Ubuntu) Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linux 2023 - 29 Installera Programvara (CentOS) Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Vad är Linux? Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Översikt av de populäraste distributionerna (fokus Ubuntu) Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Skaffa Ubuntu Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Skapa bootbara USB-enheter med Rufus Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu 14.04 Desktop Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu 14.04 Server Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Använda Ubuntu 14.04 Desktop GUI Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Terminalen del1 - Grunderna Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Terminalen del2 - Söka hjälp Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Terminalen del3 - Filhantering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Terminalen del4 - Hantera systemet Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Terminalen del5 - Pipes och diverse kommandon Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Terminalen del6 - Mer om pipes och dataströmmar Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Installera Program del1 - Intro Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Installera Program del2 - Ubuntu 14.04 Desktop (GUI) Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Installera program del3 – Ubuntu 14.04 Terminalen Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Installera program del4 – Källkod Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Hantera Programkällor Ubuntu 14.04 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Processhantering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windowsprogram i Linux (Wine) Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Startprocessen, körnivåer och tjänster Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Användare och Grupper Ubuntu Desktop 14.04 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Användare och Grupper Terminalen Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Behörigheter till filer och mappar Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Loggfiler Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Hårdvara del1 - Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Hårdvara del2 - Skrivare Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Hårdvara del3 - USB-lagring Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Hårdvara del4a - Hårddiskar enhetsbeteckningar och partitionering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Hårdvara del4b - Hårddiskar formatering och montering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Hårdvara del4c - Hårddiskar LVM Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Hårdvara del5 - RAID Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Hårdvara del6 - Grafikkort Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Hårdvara del7 - Webbkameror och Skanners Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linuxkärnan - Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Linuxkärnan - Kompilera om kärnan Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Ubuntu Server 14.04 - Konfigurera nätverkskort Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu Server 14.04 - NIC Bonding Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu Server 14.04 - Fjärradministration med SSH Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu Server 14.04 - DHCP-Server Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu Server 14.04 - DNS-Server del1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu Server 14.04 - DNS-Server del2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu Server 14.04 - Dela resurser med SAMBA Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu Server 14.04 - Skrivarserver med CUPS Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu Server 14.04 - FTP-Server Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu Server 14.04 - Webbserver (Apache) del1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu Server 14.04 - Installation Webbpanel Sentora Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu 16.04 - Nyheter Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu 16.04 - Snaps Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Ubuntu Server 16.04 - Webbproxy med SQUID Svårighetsgrad enkel

Tillbaka

Windows

Visa/Dölj

Genomgångar som handlar om operativsystemet Microsoft Windows, Powershell, Azure, AI och Microsoft 365. Både klientoperativsystem som Windows 10 och 11 samt serveroperativsystem som Windows Server 2016, 2019 och 2022 behandlas. Allt från installation till mer avancerad konfigurering och administration.

Spela videoklippet Operativsystem - Introduktion och viktiga begrepp Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windowshistorik - En översikt Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Olika versioner av Windows 7 och 8 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Installation av Windows 7 del1 - Inför Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Skapa bootbara USB-enheter med Rufus Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Installation av Windows 7 del2 - Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Installation av Windows 7 från USB-minne Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Använda Windows 7 del1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Använda Windows 7 del2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Använda Windows 7 del3 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Starta och avsluta Windows 7 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Anpassa Windows 7 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Hantera maskinvara i Windows 7 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Skrivarhantering i Windows 7 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Diskhantering i Windows 7 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Kontrollpanelen i Windows 7 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Programhantering och tjänster i Windows 7 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Användarhantering och behörigheter i Windows 7 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Administration av NTFS-behörigheter Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Dela resurser i Windows Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Versioner, licenser och systemkrav Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Planera inför installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Grundläggande konfiguration Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Minimal Server Interface & Features on Demand Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Uppgradering och Migrering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - NIC Teaming Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Server Manager Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Lagring Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Dela resurser Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Work Folders Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Skrivare Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Remote Management Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Hyper-V del1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Hyper-V del2 Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Hyper-V del3 Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - IPv4 Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - IPv6 Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - DHCP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - DNS Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Active Directory Introduktion Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Active Directory Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Active Directory Users & Computers Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Active Directory OU Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Active Directory Grupper Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Group Policy Skapa och hantera GPOs Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Group Policy Configuring Security Policies Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Group Policy Configuring Application Restrictions Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - Configure Windows Firewall Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Återställ lösenord i Windows Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Del 1 - Översikt Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Del 2 - Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Del 3 - Användargränssnittet Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment Istallationsalternativ Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment ADK Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment ADK-installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment ACT Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment MAP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment WinPE och DISM Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment Configuration Passes Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment Svarsfiler Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment Windows SIM Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment Sysprep Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment ICD Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment MDT Översikt och Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment MDT Deployment Share Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment MDT Konfigurationsfiler Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Windows 10 Deployment MDT Task Sequences Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment SCCM Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 Deployment WDS och MDT Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2012 R2 - IIS Introduktion och installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 - Volymaktivering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2016 - Planera installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2016 - Installation Desktop Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2016 - Installation Core Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2016 - Active Directory DS Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2016 - Administrera Core Server Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2016 - Powershell DSC Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2016 - Uppgradering och migrering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2016 - Aktivering och licenshantering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2016 - Nano Server Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2016 - Nano Server Konfiguration Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows Server 2016 - Utrullning och Virtualisering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Powershell 01 - Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Powershell 02 - Filhantering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Powershell 03 - Pipeline del 1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Powershell 04 - Pipeline del 2 Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Powershell 05 - Pipeline del 3 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Powershell 06 - Pipeline del 4 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Powershell 07 ISE Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Powershell 08 Mer Pipeline Del 1 Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Powershell 09 Mer Pipeline Del 2 Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Powershell 10 PSProviders Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Powershell 11 Villkor och jämförelse Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft Azure 01 - Introduktion till molnet Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft Azure 02 - Introduktion till Azure Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft Azure 03 - Azure Portalen Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft Azure 04 - Administration med Powershell Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft Azure 05 - Administration med Azure CLI Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft Azure 06 - Azure Cloud Shell Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft Azure 07 - Virtuella Nätverk Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft Azure 08 - Virtuella Maskiner Del 1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft Azure 09 - Virtuella Maskiner Del 2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft Azure 10 - Virtuella Maskiner Ansluta Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 - Nyheter 1803 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 - Nyheter 1809 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 01 Versioner Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 02 Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 03 GUI Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 04 Medföljande program Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 05 Mer om program Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 06 Filhantering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 07 Drivrutiner Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 08 Skrivare Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 09 Nätverk Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 10 Fjärranslutningar Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 11 Lagring Del 1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 12 Lagring Del 2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 13 Lagring Del 3 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 14 Användare och autentisering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 15 Enhetsregistrering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 16 Filsystem och NTFS-behörigheter Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 17 Delade mappar Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 18 Windows libraries Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 10 (1903) - 19 Windows Defender och Brandväggen Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft 365 - Introduktion till Molnet Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft 365 - Introduktion till Office/Microsoft 365 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft 365 - Licenser Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft 365 - Skapa en Tenant Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft 365 - Autopilot introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Microsoft 365 - Autopilot demonstration Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Praktisk Windows Server 2019 - 01 Förberedelse Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Praktisk Windows Server 2019 - 02 Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Praktisk Windows Server 2019 - 03 Grundläggande konfiguration Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Praktisk Windows Server 2019 - 04 DHCP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Praktisk Windows Server 2019 - 05 AD DS Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Praktisk Windows Server 2019 - 06 Windows Admin Center Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Praktisk Windows Server 2019 - 07 LAPS Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Praktisk Windows Server 2019 - 08 BitLocker Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 11 - Nyheter en översikt Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 11 - Nyheter 22H2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 11 - Nyheter 23H2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows 11 - Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Windows - Återställa lösenord 2023 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet AI-900 - Introduktion till AI Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet AI-900 - Introduktion till Azure OpenAI Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet AI-900 - Demo Azure Cognitive Services Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet AI-900 - Demo Azure OpenAI Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet AI-900 - Introduktion till Machine Learning Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet AI-900 - Olika typer av ML-modeller Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet AI-900 - Regression Svårighetsgrad avancerad

Tillbaka

Nätverk

Visa/Dölj

Till denna kategori hör generell nätverkskunskap. Fokus på protokoll, standarder, tjänster och nätverksutrustning. Även lite om felsökning.

Spela videoklippet Introduktion till nätverk - Översikt av viktiga begrepp och nätverkskomponenter. Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Protokoll och standarder del1 - Intro och Ethernet Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Protokoll och standarder del2 - IPv4 och ARP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Protokoll och standarder del3 - TCP, UDP och tjänster Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Protokoll och standarder del4 - Routing och NAT Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Protokoll och standarder del5 - IPv6 Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Protokoll och standarder del6 - Namnuppslagning och DNS Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Protokoll och standarder del7 - WLAN Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet OSI-modellen Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksutrustning - del1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksutrustning - del2 (Kablar och kontakter) Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Internet - En kort översikt Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Felsökning av nätverk Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Kontaktering av TP-kabel Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet IPv4 - Subnetting och Supernetting Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet DHCP detaljerat Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet DNSSEC Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet VLAN och Switchar Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Wireshark - Introduktion och Installation Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Wireshark - Grafiska gränssnittet Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Wireshark - Användning och optimering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Wireshark - Användning del 2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Routing fördjupning - Introduktion och statisk routing Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Routing fördjupning - Dynamisk routing Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Routing fördjupning - RIP Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Routing fördjupning - OSPF Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Routing fördjupning - EIGRP Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Routing fördjupning - BGP Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Spanning Tree Protocol Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Link Aggregation - Etherchannel Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Gateway Redundancy - Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet DNS och NSLOOKUP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksboot PXE Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet IPv6 på djupet - 01 Bakgrund Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet IPv6 på djupet - 02 Adressnotation Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet IPv6 på djupet - 03 Prefix och adresser Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet IPv6 på djupet - 04 Global Unicast Adresser Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Nätverksteknik 01 - Begrepp och standarder Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 02 - Begrepp del 2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 03 - TCP IP Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 04 - OSI-Modellen Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 05 - Ethernet Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 06 - IPv4 Del 1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 07 - IPv4 Del 2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 08 - IPv4 Del 3 Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Nätverksteknik 09 - ARP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 10 - IGMP och Multicast Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 11 - UDP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 12 - TCP Del 1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 13 - TCP Del 2 Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Nätverksteknik 14 - DHCP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 15 - ICMP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 16 - DNS Del 1 av 2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverksteknik 16 - DNS Del 2 av 2 Svårighetsgrad enkel

Tillbaka

Blandat

Visa/Dölj

Till denna kategori hör allt som ej har en naturlig plats i övriga kategorier. Exempelvis datorsäkerhet, binära- och hexadecimal talsystemet samt lite blandad information om certifieringsprogram och bokrecensioner.

Spela videoklippet Cybersecurity 01 - Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Cybersecurity 02 - Olika typer av attacker Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Cybersecurity 03 - Skydda data Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Cybersecurity 04 - Utrustning och lösningar Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Cybersecurity 05 - Avancerade lösningar Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Cybersecurity 06 - Introduktion till Penetration testing Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Lager 2 Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Lager 2 CAM Table attacker Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Lager 2 VLAN Hopping Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Lager 2 DHCP-attacker Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Lager 2 ARP-attacker Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Lager 2 Adress spoofing Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Lager 2 Spanning Tree Protocol Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Kryptering Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Symmetrisk Kryptering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Asymmetrisk Kryptering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Hash-funktioner Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Certifikat och PKI Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Kryptera mejl med PGP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Säkerhetshot Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Skadlig programvara Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Nätverkssäkerhet - Proxy-servrar Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - Del1 Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - Del2 TCP State och regler Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - Del3 NAT Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - Del4 DMZ Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - Del5 Annan trafik än TCP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - Del6 Nästa generation branddväggar Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - Del7 pfSense Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - Del8 IPCop Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - Del9 IPFire Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - Del10 SmoothWall Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - CISCO ASA Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - CISCO ASA 5505 Översikt Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - CISCO ASA 5505 Grundläggande konfigurering del1 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - CISCO ASA 5505 Grundläggande konfigurering del2 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - CISCO ASA Objects Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - CISCO ASA 5505 ACL Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Brandväggar - CISCO ASA 5505 NAT Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Brandväggar - CISCO ASA 5505 AAA Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Brandväggar - CISCO ASA 5505 MPF Svårighetsgrad avancerad

Spela videoklippet Binära talsystemet Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Introduktion till VirtualBox Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Android för PC (Android-x86) Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Filformat och komprimering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Datorsäkerhet - Introduktion Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Datorsäkerhet - Malware Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Datorsäkerhet - Kryptering Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Driftsäkerhet - Hårdvara (RAID mm.) Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Driftsäkerhet - Mjukvara Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Webbserverprogrammering - Installation av XAMPP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Webbserverprogrammering - Ett första PHP-test med XAMPP Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Certifieringar - En översikt (OBS gammal) Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Certifieringar - En översikt 2021 Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Digital Video - En översikt Svårighetsgrad enkel

Spela videoklippet Skapa bootbara USB-enheter med Rufus Svårighetsgrad enkel

Tillbaka

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här