Certifieringar - OBS gammal information

OBS det finns numera en uppdaterad genomgång om certifieringar på hemsidan Certifieringar 2021 Denna genomgång behandlar IT-relaterade certifieringar. En översikt av de vanligaste och största certifieringarna och aktörerna på området. Åsikter som uttrycks i videon är till största del baserat på egna erfarenheter och efterforskningar. Det är mycket möjligt småfel förekommer eller att stora aktörer inte omnämns i den omfattning som de bör. Fokus ligger på Microsoft, Cisco och CompTIA certifieringar.

Uppdatering 2016! Microsoft Certification Roadmap är numera uppdaterad med certifieringarna för Windows 10, ni hittar den här. Under höst/vinter 2016 kommer även certifieringarna till Windows Server 2016 att dyka upp. CompTIA har också uppdaterat sin roadmap, ni hittar den här.

Här hittar ni länkar till de informations-posters som visas i videon (i PDF-format).

OBS Videon tar ej upp hur man bäst förbereder sig inför en certifiering (förutom att besöka denna sidan). Som skola bör man kolla upp Cisco Networking Academy för Cisco-material och utbildning. Kontakta närmaste Cisco instruktörsutbildningscenter och supportcenter. I södra sverige är detta Halmstad högskola. Det finns även i Mälardalen och i Trollhättan (och möjligtvis på fler ställen).
Skolor som är mer intresserade av Microsoft-certifieringar bör kolla upp deras Imagine Academy program som påminner en del om Ciscos motsvarighet.
Sedan finns det givetvis massvis med böcker både från Cisco och Microsoft själva samt tredje part. En Cisco- eller Microsoft-kursbok för motsvarande CCNA (ICND) eller MCTS ligger runt 500 sidor och kräver en del erfaranhet och övning.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 13 min

Nivå: Svårighetsgrad enkel (enkel)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här