Laborationer och övningar

Här hittar ni blandade praktiska laborationer och övningsuppgifter. OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Laborationer

Här finns blandade praktiska laborationer som utgår från videogenomgångarna. Allt från att konfigurera servertjänster i Linux- och Windows-miljö till att kontaktera en TP-kabel.

Ladda hem filen Installera Wireshark Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Linux 2023 - 01 Introduktion Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Linux 2023 - 02 Distributioner Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Linux 2023 - 07 Licenser Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Linux 2023 - 08 Terminalen Del 1 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Linux 2023 - 09 Terminalen Del 2 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Cybersecurity 01 - Introduktion Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Cybersecurity 02 - Olika typer av attacker Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Cybersecurity 03 - Skydda data Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Cybersecurity 04 - Utrustning och lösningar Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Cybersecurity 05 - Avancerade lösningar Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Cybersecurity 06 - Introduktion till Penetration testing Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Office 365 - Skapa Trial Tenant Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows 10 MD-100 - Nätverk Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows 10 MD-100 - Uppdateringar Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows 10 MD-100 - Skrivare Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows 10 MD-100 - Powershell Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows 10 MD-100 - GPO Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows 10 MD-100 - Inställningar Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows 10 MD-100 - Synkronisera inställningar Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows 10 MD-100 - USMT Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows 10 MD-100 - Hantera Hyper-V Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows 10 - Installera Hyper-V Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Nätverkssäkerhet - Broadcast Storm Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Nätverkssäkerhet - Storm Control Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen CISCO IOS del1 - Introduktion till kommandon och Packet Tracer Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen CISCO IOS del2 - Åtkomst Svårighetsgrad avancerad

Ladda hem filen CISCO IOS del3 - Static routing Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen CISCO IOS del4 - OSPF Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Bygga dator Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Köpa dator i delar Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Användarhantering i Windows Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Dela resurser och fil- & mappbehörigheter i Windows Svårighetsgrad svår

Ladda hem filen Konfigurera ett WLAN Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Nätverksdiagnostik i kommandotolken Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Kontaktering av TP-kabel Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Installation av nätverksskrivare Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Använda Wireshark Svårighetsgrad avancerad

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 01-Installation Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 02-Konvertera mellan installationsalternativ Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 03-Fjärradministration Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 04-Installera AD DS Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 05-Lägg till en extra domänkontrollant Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 06-Lägg till dator till en domän Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 07-Skapa användare, grupper och OU Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 08-DHCP Server med failover Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 09-Storage Spaces Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 10-SMB Utdelning Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 11-Skrivare Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 12-Group Policy Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 13-DNSSEC Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 14-Brandväggen Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 15-IPSec Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2012R2 16-IIS installation Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Ubuntu Server 01-Installation Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Ubuntu Server 02-IP-konfiguration Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Ubuntu Server - DNS Server (BIND) Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Ubuntu Server - Webbproxy med SQUID Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Service av laptop Svårighetsgrad avancerad

Ladda hem filen Serverbaserad brandvägg Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen CISCO IOS Site-to-site VPN Svårighetsgrad avancerad

Ladda hem filen IPSec Site-to-site VPN med PfSense Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen OpenVPN Remote Access VPN-Server med PfSense Svårighetsgrad avancerad

Ladda hem filen CISCO IOS HSRP Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2016 - Installation Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows Server 2016 - Installation Nanoserver Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Powershell - 01 Introduktion Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Powershell - 02 Filhantering Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Powershell - 03 Pipeline Del 1 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Powershell - 04 Pipeline Del 2 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen CISCO IOS Kommandon CCNA sammanställning Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Windows 10 - Installation Svårighetsgrad enkel

Övningar

Här återfinns lite blandade dokument såsom övnings- och instuderingsuppgifter.

Ladda hem filen Övningar - Datorteknik Applikationer Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Windows 10 del1 Översikt Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Windows 10 del1 och 3 Gränssnittet Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Linux introduktion Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Linux Terminalen Svårighetsgrad avancerad

Ladda hem filen Övningar - Linux Programhantering Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Linux Användarhantering och rättigheter Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Datorteknik, datorsystem, moderkortet, binära tal Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Praktiskt om moderkortet Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Datorteknik HDD, RAM och externa enheter Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Datorteknik nätaggregat Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Datorteknik processorer Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Datorteknik RAM Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Datorteknik Windows Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Dator och nätverksteknik sammanfattning Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Grundläggande CISCO IOS kommandon och lite routing Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Grundläggande Kryptering Del 1 med Facit Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Grundläggande Kryptering Del 2 med Facit Svårighetsgrad avancerad

Ladda hem filen Talsystem - Hexadecimala tal med övningar Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Talsystem - Binära tal med övningar Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen MTA Windows Server Administration Fundamentals 98-365 Student Study Guide Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen MTA Security Fundamentals 98-367 Student Study Guide Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen MTA Windows Operating System Fundamentals 98-349 Student Study Guide Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen MTA Network Fundamentals 98-366 Student Study Guide Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Test - DOS kommandon Svårighetsgrad svår

Ladda hem filen Övningar - DOS kommandon Svårighetsgrad svår

Ladda hem filen DOS kommandon Svårighetsgrad svår

Ladda hem filen Övningar - dela resurser och behörigheter FACIT Svårighetsgrad svår

Ladda hem filen Övningar - dela resurser och behörigheter Svårighetsgrad svår

Ladda hem filen Övningar - grundläggande datorkommunikation Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Enkla IPv4-Övningar Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Avancerade IPv4-Övningar Svårighetsgrad avancerat

Ladda hem filen Projekt installation och driftsättning av datorsystem Svårighetsgrad avancerat

Ladda hem filen Projekt driftsäkerhet för mindre företag Svårighetsgrad avancerat

Ladda hem filen Projekt Installation och konfigurering av mindre nätverk Svårighetsgrad avancerat

Ladda hem filen Praktisk uppgift - Undersök en Persondator Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen PHP - En Överlevnadsguide Del 1 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen PHP - En Överlevnadsguide Del 2 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Nätverksteknik DNS Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Övningar - Brandvägg Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverkssäkerhet Lager 2 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Enkel repetition - Nätverkssäkerhet Lager 2 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverkssäkerhet PenTesting Scanning Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverkssäkerhet Skadlig programvara Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 01 Begrepp och standarder Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 02 Begrepp och standarder Del 2 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 03 TCP-IP Introduktion Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 04 OSI-Modellen Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 05 Ethernet Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 06 IPv4 Del 1 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 07 IPv4 Del 2 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 08 IPv4 Del 3 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 09 ARP Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 10 IGMP och Multicast Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 11 UDP Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 12 TCP Del 1 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 13 TCP Del 2 Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 14 DHCP Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 15 ICMP Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 16 DNS Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik 17 IPv6 Grunderna Svårighetsgrad enkel

Ladda hem filen Instuderingsuppgifter - Nätverksteknik NAT Svårighetsgrad enkel

Korsord

Blandade korsord som är bra för begreppsträning. Tyvärr är de i Flash-format. Vid tid över kommer de att konventeras till HTML5 och javascript.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här