Windows Server 2012 R2 - Active Directory Installation

Denna video ingår i en serie om Windows Server 2012 R2 som är anpassad för certifieringen 70-410, "Installing and configuring Windows Server 2012 R2". Det går alldeles utmärkt att använda delar av denna till MTA-certifieringen "Windows Server Administration Fundamentals" (98-365). Då räcker det att enbart fokusera på det viktigaste.

Denna vide behandlar installation av AD DS, Skapa en domänkontrollant (DC) i en ny forest, Installation av AD DS i Server Core (Powershell), Lägga till en domän till en existerande Forest, Skapa en ny child domain, Använda Install From Media (IFM), Konfigurera Global Catalog, Felsöka DNS samt Uppgradera AD DS.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 24 min

Nivå: Svårighetsgrad enkel (enkel)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här