Hårddisken

Översikt av hårdddisken. Vad det används till, hur det ser ut. Vanliga typer av hårddiskar (HDD, SSD) och gränssnitt (IDE, SATA SCSI). Viktiga egenskaper för en hårddisk samt i sammanhanget viktiga begrepp såsom partitionering och formatering. OBS RAID behandlas i separat genomgång under kategoring blandat.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 25 min

Nivå: Svårighetsgrad enkel (enkel)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här