Windows Server 2012 R2 - DNS

Denna video ingår i en serie om Windows Server 2012 R2 som är anpassad för certifieringen 70-410, "Installing and configuring Windows Server 2012 R2". Det går alldeles utmärkt att använda delar av denna till MTA-certifieringen "Windows Server Administration Fundamentals" (98-365). Då räcker det att enbart fokusera på det viktigaste.

Denna video handlar om DNS. Viss förkunskap om namnuppslagning och DNS rekommenderas, titta på videon ”Protokoll och standarder del6 – Namnuppslagning och DNS” som finns här. I videon blir det en del repetition av DNS, genomgång av DNS arkitekturen, reverse name resolution, DNS forwarders, DNS zoner samt installation och konfigurering av DNS Server i Windows Server 2012 R2.

OBS! I videon installeras DNS server i en miljö utan Active Directory (AD), med AD sköts mycket automatiskt bl.a. dynamiska uppdateringar av klienter. Anledningen till att detta inte sker i videon är bl.a. att klientdatorn och dess användare inte har något användarkonto på datorn som kör DNS-servern och har inte rättigheter att uppdatera sin information dynamiskt. Se Microsoft Technet för mer information.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 41 min

Nivå: Svårighetsgrad avancerad (avancerad)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här