Hårdvara del4c HDD

Denna genomgång behandlar hårddiskar och Linux. I del 4c tittar vi på LVM (Logical Volume Manager), Vad är LVM, Varför ska man använda LVM och hur man använder LVM.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 18 min

Nivå: Svårighetsgrad avancerad (avancerad)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här