Protokoll och standarder - del5

Del ett i en serie om nätverksprotokoll och standarder som behandlar ämnet på en grundläggande nivå. Denna del handlar IPv6. Hur en IPv6-adress skrivs och lite om olika typer av adresser enkel konfigurering och övergångstekniker.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 33 min

Nivå: Svårighetsgrad avancerad (avancerad)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här