IPv6 på djupet - 01 Bakgrund

Denna genomgång behandlar följande: Varför behövs IPv6, Skillnader mellan IPv4 och IPv6 (nyheter), Lite historik kring IPv6 samt stödet för IPv6 idag (våren 2016).

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 10 min

Nivå: Svårighetsgrad avancerad (avancerad)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här