Protokoll och standarder - del3

Del ett i en serie om nätverksprotokoll och standarder som behandlar ämnet på en grundläggande nivå. Denna del handlar om TCP- och UDP-protokollen samt översikt av olika tjänster. Viktigare tjänster såsom DNS tas upp separat.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 40 min

Nivå: Svårighetsgrad enkel (enkel)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här