CISCO ASA 5505 Drundläggande konfigurering del2

Denna genomgång behandlar grundläggande konfigurering via CISCO IOS (CLI), (del2). Fjärråtkomst via SSH, NTP och DHCP-server. OBS i videon genereras nya krypteringsnycklar med kommandot crypto key generate rsa modulus 1024. Detta gör så att SSH-anslutnigar ej accepteras av ASA i PacketTracer, håller på att undersöka ifall detta är en bugg i PacketTracer eller något som saknas.

Klicka på knappen för att ändra uppspelningshastigheten

Längd: 7 min

Nivå: Svårighetsgrad enkel (enkel)

OBS allt egenproducerat material är skyddat av upphovsrättslagen och användandet av dessa filmer är ej tillåtet i kommersiellt syfte (gäller även skolor) utan avtal med IT-läraren Skåne.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här