Datorteknik 1a

OBS ny uppdaterad version från 2022 tillgänglig HÄR

Kurskod: DAODAT01a 100 poäng
Kursen datorteknik 1a omfattar punkterna 1—2 och 4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Se skolverkets hemsida.

Om upplägget: Denna kursplanering är ett förslag på upplägg där kursen delats in i 7 delar. Detta till stor del baserat på det centrala innehållet. Likaså har kunskapskraven delats upp och applicerats på de olika delarna. I de flesta fall kan kunskapskraven ganska tydligt kopplas till delar av centrala innehållet medans vissa kunskapskrav återkommer i alla delar. Exempelvis kunskapskravet om att "bedöma sin egen förmåga" kan kopplas till alla delar men har i detta upplägget koncentrerats till del 7. Begreppet datorsystem innefattar hårdvara och mjukvara och har i detta upplägg delats i var sin del men samma kunskapskrav används. Tidsangivelsen är ett förslag och kan med fördel justeras efter eleverns intresse och nivå.

Kommentarer: Materialet är omfattande och det är upp till undervisande lärare att bedöma omfattningen och graden av detalj för innehållet. Särskilt förhållandet mellan PC-teknik och nätverksteknik. Detta upplägg innefattar relativt mycket nätverksteknik. Senare delar är mer av friare natur och kan ses som en repetition/tillämpning av tidigare tillägnade kunskaper. Måluppfyllelsen bedöms till ca 95%. Det som saknas är material för fältbussar som bör kompletteras då detta ingår i det centrala innehållet. En annan viktig aspekt som man bör ta upp är den ökade användningen av molntjänster såsom Office 365, Azure och AWS. Det kan vara svårt att hinna med något mer än en kort introduktion, men då alla använder molntjänster eller håller på att migrera mycket infrastruktor och/eller tjänster till en molnmodell så är detta något man mer eller mindre måste ta upp för att förbereda studenterna för yrket oavsett vilken roll. Läser man fler IT-kurser så blir det lättare att planera in detta men läser man bara denna kursen så bör man lägga lite mer tid på detta område (det kommer mer material om Office 365 och Azure på hemsidan under 2019/2020).

Uppdatering Innehållet håller på att revideras och uppdateras under hösten 2020. Det finns redan material för Windows 10 samt Datorteknik (2019). Det är kursupplägget som ska justeras lite mer bara. Även introduktion av Office 365 och Azure på gång. Största delen av Datorteknik samt Windows 10 materialet är uppdaterat. Övningar och quizar återstår. Laborationer finns och utökas nu under sektionen Labbar men är inte länkade här (än) ITläraren 2020-08-07

OBS Kursplaneringarna uppdateras och revideras kontinuerligt. Förslag och synpunkter mottages gärna.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Del 1 - Datorsystems uppbyggnad hårdvara

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 20%
 • Centralt innehåll:
  • Datorsystems uppbyggnad komponenter och kringutrustning
  • ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (electro static discharge)
  • Program, till exempel enklare kommunikationsprogram
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur datorsystem är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt hur datorsystem är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur datorsystem är uppbyggda och fungerar.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag hårdvaru-installation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem. Tillfredsställande resultat. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med gott handlag hårdvaru-installation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem. Tillfredsställande resultat. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag hårdvaru-installation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla och även mer avancerade fel i datorer och datorsystem. Resultatet är gott.

Förslag på bedömning: Prov som med fördel kan baseras på övningsuppgifterna samt praktiskt prov och inlämningar.

Kommentarer: Fältbussar saknas. Fler praktiska uppgifter och laborationer är aldrig fel. Övningar och quizar ska uppdateras, likaså sista genomgångarna om Datorteknik

Del 2 - Datorsystems uppbyggnad OS

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 10%
 • Centralt innehåll:
  • Datorsystems uppbyggnad.
  • Enklare simuleringsprogram
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur datorsystem är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt hur datorsystem är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur datorsystem är uppbyggda och fungerar.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag mjukvaru-installation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem. Tillfredsställande resultat. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med gott handlag mjukvaru-installation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem. Tillfredsställande resultat. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag mjukvaru-installation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla och även mer avancerade fel i datorer och datorsystem. Resultatet är gott.

Förslag på bedömning: Prov som med fördel kan baseras på övningsuppgifterna samt praktiskt prov och inlämningar.

Kommentarer: Fler praktiska uppgifter skadar ej. Övningar och quizar ska uppdateras.

Del 3 - Standarder för datorkommunikation

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 25%
 • Centralt innehåll:
  • Grunderna i OSI-modellen (open systems interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation.
  • Program, till exempel enklare kommunikationsprogram
  • Enklare simuleringsprogram
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur kommunikations-system är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt hur kommunikations-system är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur kommunikations-system är uppbyggda och fungerar.

Förslag på bedömning: Prov som med fördel kan baseras på övningsuppgifterna.

Kommentarer: Teoretiskt tungt då den mer praktiska delen ligger i kommande delar. Viktigt: kursen behandlar grundläggande kunskaper i ämnet och man kan med fördel hålla nivån enkel eller hoppa över delar av materialet i denna del då det annars riskerar att bli för mycket. Likaså så återkommer dessa moment i andra kurser inom ämnet nätverksteknik så man bör ta hänsyn till detta ifall fler kurser inom ämnet är aktuella. Övningar och quizar ska uppdateras.

Del 4 - Program

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 10%
 • Centralt innehåll:
  • Enklare ritprogram.
  • Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter.
  • Installation och konfigurering av applikationsprogram.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag mjukvaruinstallation och konfigurering. Tillfredsställande resultat. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med gott handlag mjukvaruinstallation och konfigurering. Tillfredsställande resultat. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag mjukvaruinstallation och konfigurering. Resultatet är gott.

Förslag på bedömning: Prov som med fördel kan baseras på övningsuppgifterna samt praktiskt prov och inlämningar.

Kommentarer: Övningar och quizar ska uppdateras.

Del 5 - Installera ett litet nätverk

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 10%
 • Centralt innehåll:
  • Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk.
  • Installation av skrivare och andra enheter i nätverk.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven installerar och konfigurerar i samråd med handledare datorer i ett befintligt nätverk. Eleven installerar och konfigurerar efter samråd med handledare datorer i ett befintligt nätverk. Eleven installerar och konfigurerar efter samråd med handledare datorer i ett befintligt nätverk.
Eleven hanterar med visst handlag utrustning samt utför arbetet på ett säkert sätt. Eleven hanterar med gott handlag utrustning samt utför arbetet på ett säkert sätt. Eleven hanterar med mycket gott handlag utrustning samt utför arbetet på ett säkert sätt.

Förslag på bedömning: Inlämning eller praktiskt prov baserat på Projektet Installation och konfigurering av mindre nätverk.

Kommentarer: Övningar och quizar ska uppdateras.

Del 6 - Filer och säkerhet

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 15%
 • Centralt innehåll:
  • Program, till exempel enklare kommunikationsprogram
  • Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering.
  • Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd.
 • Innehåll:
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Eleven beskriver översiktligt hur driftsäkerhet och integritetsskydd uppnås i systemen. Eleven beskriver utförligt hur driftsäkerhet och integritetsskydd uppnås i systemen. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur driftsäkerhet och integritetsskydd uppnås i systemen.

Förslag på bedömning: Inlämning eller praktiskt prov baserat på Projektet driftsäkerhet för mindre företag.

Kommentarer: Övningar och quizar ska uppdateras.

Del 7 - Installation och driftsättning av datorsystem

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 10% plus eventuell extra tid
 • Centralt innehåll:
  • Installation, konfigurering och driftsättning av datorsystem för till exempel mätning, styrning, övervakning eller dokumentation.
  • Program, till exempel enklare kommunikationsprogram
 • Innehåll:
  • En sammanfattande ”friare” uppgift som till stor del bygger på tidigare delar. Förslag på fördjupningsområden:
   • Linux
   • Utrullning av program och mjukvara(deployment)
  • Användandet av manualer och nätverkskartor (topologier).
  • Dokumentation.
Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en enkel dokumentation av sitt arbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en enkel dokumentation av sitt arbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en enkel dokumentation av sitt arbete.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Förslag på bedömning: Inlämning eller praktiskt prov baserat på Projektet installation och driftsättning av datorsystem.

Kommentarer: Kan göras teoretiskt men finns utrustning så varför inte "på riktigt"? Övningar och quizar ska uppdateras.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här