MD-100 Windows 10

OBS ersatt med MD-102

Kurserna och certifieringarna MD-100 och MD-101 har blivit ersatta med MD-102 (2023). Observera dock att mycket av grundläggande Windows-klient administration som fanns i MD-100 inte finns med i MD-102 så upplägget och genomgångarna, som såklart finns på sidan, är lika relevanta som innan.

Kurskod: MD-100 Windows 10, Modern Desktop
Microsoft lanserade den nya certifieringen Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate 2019 och för att erhålla den så ska man klara exam MD-100 samt MD-101. MD står för modern desktop och innefattar alltså Windows 10 och ersätter de tidigare Windows 10 och Windows 7 certifieringarna (70-698 etc). MD-100 fokuserar enbart på Windows 10 medans MD-101 tittar mer på hantering av enheter via Intune även om det mestadels är Windows 10 saker även i MD-101.

MD-100 är grundcertifieringen för Windows 10 och ett bra ingångsspår ifall man vill börja att certifiera sig på Microsofts produkter. Även nyttigt för supporttekniker och nätverkstekniker. Egentligen för alla som jobbar professionellt med Windows-plattformen.

Om upplägget: Upplägget följer Microsofts specifikationer för MD-100. Officiella sidan hittar ni här. I vissa fall överlappar delmålen varandra lite. Tidsmässigt så beräknas MD-100 ta ca. 5 dagar.

Kommentarer: Bör kompletteras med praktiska övningar (viktigt ifall man ska klara certifieringen) samt lite övningsfrågor. Praktiska labbar finns nu under sektionen, labbar men ännu inte länkat här i planeringen (vilket sker hösten 2020).

OBS Kursplaneringarna uppdateras och revideras kontinuerligt. Förslag och synpunkter mottages gärna.

Vill ni använda materialet för undervisning? Vänligen kontakta IT-läraren.

Del 1 - Deploy Windows

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 25%
 • Innehåll
  • Deploy Windows 10
   • configure language packs
   • perform a clean installation
   • migrate user data
   • perform an in-place upgrade (using tools such as MDT, WDS, ADK, etc.)
   • select the appropriate Windows edition
   • troubleshoot activation issues
  • Perform post-installation configuration
   • configure Edge and Internet Explorer
   • configure mobility settings
   • configure sign-in options
   • customize the Windows desktop
 • Material:

Kommentarer: Kan med fördel titta närmare på utrullningsdelen av Windows 10. Man bör känna till MDT, WDS mm. men kanske inte i detalj. därför finns vissa genomgångar från utrullningsserien med.

Del 2 - Manage devices and data

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 25%
 • Innehåll:
  • Manage local users, local groups, and devices
   • manage devices in directories
   • manage local groups
   • manage local users
  • Configure data access and protection
   • configure NTFS permissions
   • configure shared permissions
  • Configure devices by using local policies
   • configure local registry
   • implement local policy
   • troubleshoot group policies on devices
  • Manage Windows security
   • configure user account control (UAC)
   • configure Windows Defender Firewall
   • implement encryption
 • Material:

Kommentarer: Bör kanske titta lite närmare på registret och regeditorn. Samt lokala policies och GPO:er (finns Windows server genomgångar om detta).

Del 3 - Configure connectivity

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 25%
 • Innehåll:
  • Configure networking
   • configure client IP settings
   • configure mobile networking
   • configure VPN client
   • troubleshoot networking
   • configure Wi-Fi profiles
  • Configure remote connectivity
   • configure remote management
   • enable PowerShell Remoting
   • configure remote desktop access
 • Material:

Kommentarer: Titta lite mer på PSRemoting (genomgång snart uppe i Powershellserien). Man bör ha koll på sin nätverksteknik men med fokus på protokoll och tjänster som kan behöva konfigureras lite mer, därav fokus på IPv4 och DNS. Kolla även introduktionen och grundläggande om IPv6 (finns genomgångar på sidan).

Del 4 - Maintain Windows

Visa/Dölj
 • Tidsåtgång: ca 25%
 • Innehåll:
  • Configure system and data recovery
   • perform file recovery (including OneDrive)
   • recover Windows 10
   • troubleshoot startup/boot process
  • Manage updates
   • check for updates
   • troubleshoot updates
   • validate and test updates
   • select the appropriate servicing channel
   • configure Windows update options
  • Monitor and manage Windows
   • configure and analyze event logs
   • manage performance
   • manage Windows 10 environment
 • Material:

Kommentarer: Denna delen är under uppbyggnad. Fokus på felsökning.

Övningsfrågor

Visa/Dölj
 • Material:

Kommentarer: Viktig träning inför certifieringen. Håll utkik efter övningsfrågor när de kommer upp på sidan.

Ubuntuboken

Lär dig allt om Ubuntu världens populäraste linuxdistribution. Utgiven 2010, uppdaterad 2016.

Läs mer här

Microsoft Certifikat

Vad menas med MCITP, MCSA, MCTS, MTA, MCT? Vad innebär det att vara "certifierad"?

Läs mer här

CISCO

Vad är CISCO Networking Academy? Läs mer om utbildningsprogrammet och om certifiering.

Läs mer här