Har datorkunskaperna hos studenter minskat?

OBS denna artikel bygger nästan uteslutande på egna åsikter och antaganden som inte baseras på undersökningar eller forskning inom området. Men för den sakens skull så behöver mina och andras observationer gällande elevers datorkunskaper inte vara mindre korrekta för det.

En trend som jag har sett senaste åren är att datorkunskaperna hos elever och studenter minskat. Detta yttrar sig i svårigheter att använda operativsystemet (Windows eller Linux), filhantering och installation av program mm. Ganska banala saker som man utgår från att yngre personer borde kunna eller ha kommit i kontakt med tidigare under grundskolan och/eller gymnasiet.

I tidernas begynnelse så fanns ingen, eller väldigt lite datorteknik och programhantering i skolan, beroende på skola så hade man på högstadiet maskinskrivning på skrivmaskin eller om man hade tur en datorsal med ABC 80 eller Compis datorer som användes (80-tal). Detta drevs oftast av någon eldsjäl eller extra intresserad person på skolan. Senare ersattes dessa datorsalar (oftast) av PC-datorer med DOS och Windows 3.11 (tidigt 90-tal).

Datorintresserade ungdomar på denna tid växte upp med hemdatorer som C64, Amiga, Atari, MAC eller tidiga PC-datorer. För att använda en dator på 80-talet och fram till mitten av 90-talet så var man tvungen att lära sig en hel del om hur datorer och operativsystem fungerade. Det var inte alls så enkelt som det är idag. Det hade varit kul att som experiment be en student idag att installera ett ljudkort på en IBM PC som kör DOS och sedan försöka installera och köra ett minneskrävande program…

Det var därför inte så konstigt eller ovanligt att datorintresserade elever kunde mer än lärarna inom detta område på denna tiden samtidigt som icke datorintresserade kunde ingenting. Stor skillnad mellan dessa grupper.

I takt med att datorer blev allt vanligare och tillgång till Internet ökade i slutet av 90-talet (bl.a. tack vare hem-PC reformen) så blev ungdomar och folk i allmänhet mer datorkunniga och fler lärde sig mer om datorer och Internet. I samband med gymnasiereformen lpf 94 så infördes också kurser som Persondatorer och Programhantering där elever fick lära sig grundläggande datorkunskaper.

Så mellan mitten på 90-talet och fram till slutet av 00-talet så ökade generellt kunskaperna överlag. Fler kunde mer om det mesta och hade mer erfarenhet med sig. Sett ur ett gymnasielärarperspektiv i alla fall.

Men de senaste åren så har jag likt många andra lagt märke till en försämring i vad man kan kalla för allmänna datorkunskaper. Elever och studenter har svårt med filhantering eller programhantering mm. Anledningen till detta är två (i mitt tycke det, finns säkert fler anledningar).

Först har vi gymnasiereformen Gy-11 där man trollade bort grundläggande programhantering- och datorkunskapskursen genom lägga ut det på kärnämnena svenska, engelska och matematik. Tanken var säkert god och gick i stil med: Eleverna kan ju mycket av detta sedan innan så en separat kurs för detta är onödigt nuförtiden och ska de jobba med ordbehandling så gör de ju detta i svenska och engelskan och då lägger vi detta på dessa ämnen istället. Likaså att använda program för beräkningar och kalkylprogram (t.ex. Excel), det kan man med fördel lämpa över på matematik-kurserna.
Ungefär så tror jag att man resonerade. Problemet är att grundläggande dator- och programhanteringskunskaper inte definieras tydligt i kursplanerna vilket medför att kärnämneslärarna (som inte är kända för att anpassa sig till snabbt och villigt till nya omständigheter, OBS en fördom jag har) inte prioriterar detta.

Den andra anledningen till minskade datorkunskaper är molnet och mobiltelefoner/plattor/Chrome OS. Ungdomar växer upp idag med mobiltelefoner som är så användarvänliga och där operativsystemet är så tillrättalagt (eller nedlåst) så användarna inte behöver (eller kan) lära sig hur saker och ting fungerar. När dessa elever sedan kommer till skolan så får de en platta eller laptop med Chrome OS och det hjälper kanske inte saken.

Nu låter jag lite som en bakåtsträvande gubbe. Jag gillar faktiskt när det är enkelt och lät att hantera. Jag ser t.ex. fram emot en bättre Microsoft Store App i Windows som underlättar för användare (och hantering från IT-avdelningen) men en konsekvens är tyvärr att tekniken riskerar att bli för abstrakt. Användarna behöver inte lära sig vad som händer. Vi behöver en motsvarande programhanteringskurs för alla program (om vi pratar gymnasienivå). Nu finns ju Datorteknik på många program men den ska egentligen behandla betydligt mer avancerade saker än grundläggande programhantering.

Jesper Nilsson

Om: Uppskattad och erfaren utbildare med bred kompetens inom flera områden och passion för lärande. Författare och skapare av itlararen.se. Microsoft Certified Trainer (MCT), CompTIA-utbildare och CISCO-instruktör sedan flera år.
Flertalet certifieringar inom relevanta områden: MCSE, MCSA, Network+, A+, Linux+, LPIC m.fl.